Sign in
author image

کریس هورتون

من یک بازیکن پرشور رولت هستم و به بازی‌های فروش زنده علاقه دارم. من همیشه کمی آدم آماری بودم - و رولت همیشه من را مجذوب خود کرده است. من دانش خود را در مورد استراتژی ها و بازی های رولت همینجا به اشتراک گذاشتم.

کریس هورتون 's Latest News

Load More